• ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 265, 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΗΛ. 210 238 3353

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η εταιρεία "Φανοβαφές Λίβας" αναλαμβάνει να φέρει στην αρχική του μορφή τους πλαστικούς προφυλακτήρες.

Καθότι κοινοτικές οδηγίες επέβαλαν την χρήση από τις αυτοκινητοβιομηχανίες πλαστικών προφυλακτήρων και πλαστικών φαναριών για αύξηση της παθητικής ασφάλειας, αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι προφυλακτήρες να είναι κατασκευασμένοι από μαλακά και εύκαμπτα υλικά. Σκοπός είναι να ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού πεζών σε περίπτωση ατυχήματος.

Είναι πολλές οι φορές που μικροανωμαλίες του δρόμου, κράσπεδα κλπ δημιουργούν σπάσιμο και ρωγμές στον προφυλακτήρα. Με την χρήση σύγχρονων τεχνικών αναλαμβάνουμε να "συγκολλήσουμε" το σπασμένο τμήμα του προφυλακτήρα με χρήση συμβατών υλικών (ABS, PP) ως προς τον προφυλακτήρα.

Η επιτυχία της αποκατάστασης είναι εγγυημένη και το τελικό αποτέλεσμα δεν διαφέρει σε αντοχή και εμφάνιση από έναν καινούργο προφυλακτήρα. Εξυπακούεται οτι το κόστος αποκατάστασης των εν γένει πλαστικών μερών του αυτοκινήτου είναι σαφώς χαμηλότερο - συμπεριλαμβανομένης και της βαφής - από την αγορά ενός νέου ανταλλακτικού. (τιμές αντιπροσωπείας)