• ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 265, 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΗΛ. 210 238 3353

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και τηρούμε την Πράξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  και τη σχετική νομοθεσία. Η παρούσα Σελίδα με πληροφορίες για το απόρρητο, περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω αυτής της ιστοσελίδας και πώς τις χρησιμοποιούμε και τις προστατεύουμε. Αυτή η Δήλωση περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία δεδομένων και σας ενημερώνει για τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Η Δήλωση ισχύει μόνο γι’ αυτή την ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, δεν ισχύει για banner, διαφημίσεις ή προωθήσεις που χορηγούμε ή συμμετέχουμε σε ιστοσελίδες τρίτων.

Προσωπικά δεδομένα και οι χρήσεις τους

α. Τι συλλέγουμε και γιατί
Όταν αναφερόμαστε σε «προσωπικά δεδομένα» εννοούμε πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, από τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθείτε. Συνήθως, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνό σας (και το κινητό), , εμφανιζόμενο όνομα, email, ηλικία, φύλο και οικογενειακή κατάσταση.Να είστε σίγουροι ότι δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, εκτός αν τα παρέχετε εθελοντικά.
Όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω της ιστοσελίδας αυτής, είναι σαφές ότι σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και χρειαζόμαστε την συγκατάθεσή σας για αυτή τη χρήση. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς, οι κυριότεροι των οποίων είναι οι εξής:

β. Απάντηση στα ερωτήματά σας
Όταν μας στέλνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ενώ υποβάλλετε μια ερώτηση ή αίτημα (π.χ. για την εταιρεία ή τις υπηρεσίες της), κάνουμε χρήση των δεδομένων για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας.

Ασφάλεια

Παίρνουμε ειδικά μέτρα για να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα και απαιτούμε το ίδιο και από τους συνεργάτες μας. Όλες οι πληροφορίες ταυτοποίησης υπόκεινται σε περιορισμένη πρόσβαση για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, τροποποίησης ή κατάχρησης. Παρακαλούμε σημειώστε ωστόσο ότι μπορούμε να παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αν το απαιτεί ο νόμος ή ένταλμα αναζήτησης, κλήτευση ή δικαστική εντολή.