• ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 265, 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΗΛ. 210 238 3353

1975 ALFA ROMEO ALFASUD

 • Client: Δημήτρης Νταλαχάνς
 • Date: Wednesday, 03 January 2007
 • Info: Πλήρης ανατασκευή

Πλήρης ανακατασκευή.

 Πλήρης ανακατασκευή αμαξώματος, μηχανικών τμημάτων και κινητήρα, ηλεκτρικού κυκλώματος και εσωτερικού (καθίσματων)


 

Προετοιμασία

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

 


 

 

Αποκατάσταση αμαξώματος

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

 


 

Προετοιμασία βαφής

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

 


 

Βαφή Φούρνου

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

 


 

Αποκατάσταση Εσωτερικού

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07

 


 

Τελικό Αποτέλεσμα

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32